Textové pole: Galerie - set 7

BEROSH‘S INDUSTRIAL

J E D U a co ty?

Obrněné vozidlo lehčí stavby. Dobrý pohyb v terénu, velká rychlost, vhodný i pro rekognoskaci terénu.

Tank

Použité součástky:

 

 

Dokumentace bude dodána

 

 

SKU/Číslo položky: 02008

Foto

Kontakt:

Jan Beránek

STLSL

Moravské Budějovice

Czech republic

FotoFoto

e-mail:    berosh@berosh.eu

Započato: ???

Dokončeno: ???